Comments for 0905353:

Add your comment and help other users!

1

0905353

You can see more pictures from the aodai album on our facebook: https://www.facebook.com/chuyenmayaodai
We really appreciate your concern to bring Vietnamese Aodai's image over the world.
Quý vị khi xem qua trang web Áo dài này,xin quý vị xem thêm các hình ảnh quảng bá áo dài Việt trên Facebook sau để ủng hộ. Sự ủng hộ của quý vị là niềm động lực lớn lao cho sự phát triển Áo Dài cho hiện tại và tương lai. Chân thành biết ơn sự quan tâm quý báu của quý vị!
https://www.facebook.com/chuyenmayaodai
commented by
Chuyên may áo dài-Thanh Thảo
on 11.25.2014

unknown

0905353

Received a phone call from 0905353 ? Give it a shout:


name or nickname
describe the call


chars left

who called?

get notified via email on new comments

secure

you agree with our disclaimer and TOC when submitting.

Phone inverse search Twitter Icon
Who calls me facebook icon